The Major Roadblock Florida May Have in Dissolving Disney World’s Reedy Creek Improvement District

Oor net die laaste paar maande, die situasie met Disney World’s Reedy Creek Verbeteringsdistrik (RCID) het baie verander.

Die Walt Disney World-hoofhek

Die RCID is ‘n spesiale distrik waaronder Disney World funksioneer sedert sy skepping in 1967. Die RCID laat Disney World in wese toe om as sy eie graafskap op te tree en het ‘n groot mate van beheer en rigting oor besluitneming vir die grond waarop dit bedrywig is in Orlando. Die RCID sal nou in 2023 opgelos word as gevolg van ‘n wetsontwerp wat onlangs deur die Florida Huis van Verteenwoordigers en Senaat goedgekeur is, en toe deur goewerneur Ron DeSantis onderteken is. Maar die ontbinding van die RCID kan ‘n groot padblokkade teëkom wanneer dit by die RCID se skuld kom.

Volgens WESH 2 News was die RCID “beleggers gerusstellend.” Spesifiek, die RCID het ‘n boodskap geplaas oor verbande en die behoefte om skuld te betaal.

Die boodskap van die RCID is op die webwerf van die Munisipale Sekuriteitsreëlmakingsraad geplaas, soos opgemerk en gekoppel aan die Miami Herald. Die verklaring van RCID is geplaas voor die wetsontwerp se deurvoer in die Huis van Verteenwoordigers en voor die ondertekening van die wetsontwerp deur die Florida-goewerneur.

Reedy Creek Brandweer ©Reedy Creek

Soos die Miami Herald uitwys, kan Reedy Creek geld leen deur effekte uit te reik om vir dienste en daardie infrastruktuur te betaal en, terwyl Disney ook eiendomsbelasting aan Orange en Osceola graafskappe moet betaal, laat die staat ook die Reedy Creek Improvement District toe om homself te belas.”

Maar vir die RCID, “[t]Die huidige belastingkoers is drie keer hoër as die maksimum bedrag wat deur stede en provinsies toegelaat word.” (Miami Herald)

Hollywood Studios

In die verklaring erken die RCID dat, ingevolge die Wetsontwerp, RCID “geskeduleer sou wees vir ontbinding op 1 Junie 2023”.

Die verklaring gaan voort om daarop te let dat “Die Wetsontwerp bepaal verder dat enige spesiale distrikte wat as gevolg van die Wetsontwerp opgelos word (insluitend die Distrik) heringestel kan word op of na 1 Junie 2023 ingevolge die vereistes en beperkings van Florida se Uniform Special District Accountability Wet, wat onder andere bepaal dat tensy anders deur die wet bepaal, sal die ontbinding van ‘n spesiale distriksregering die eiendomsreg op al sy eiendom aan die plaaslike algemene doelregering oordra, wat ook alle skuld van die voorafbestaande spesiale distrik sal aanvaar.”

Reedy Creek-teken by Disney World

Hulle bespreek dan hoe die staat Florida binne die Reedy Creek-wet aan die houers van enige effekte wat deur die RCID uitgereik is, belowe het dat “dit sal nie die regte van die Distrik beperk of verander nie (a) om die projekte te besit, te verkry, te bou, te herkonstrueer, te verbeter, in stand te hou, te bedryf of te verskaf of om die belastings, aanslae, huurgeld, tariewe, fooie, tolgelde, tariewe en ander heffings waarvoor in die Reedy Creek Wet voorsiening gemaak word, te hef en in te vorder … en (2) dat dit op geen manier die regte of remedies van die houers sal benadeel nie, en dat dit op geen manier die vrystelling van belasting wat in die Reedy Creek Wet voorsien word, sal wysig nie, totdat alle sodanige verbande tesame met rente daarop, en alle koste en uitgawes in verband met enige handeling of verrigtinge deur of namens sodanige houers, ten volle nagekom en afgeskryf is. “

As gevolg van hierdie beloftes het RCID gesê dat dit verwag om “sy opsies te verken terwyl sy huidige bedrywighede voortgesit wordinsluitend die heffing en invordering van sy ad valorem-belasting en die invordering van sy nutsinkomste, die betaling van skulddiens op sy ad valorem-belastingeffekte en nutsinkomste-effekte, die nakoming van sy verbandverbonde en die bedryf en instandhouding van sy eiendomme.”

EPCOT

Met ander woorde, soos WESH 2 News dit stel, het RCID sy beleggers daaraan herinner dat Florida basies “Beloof om die bepalings van enige ooreenkoms met verbandhouers na te kom.” Basies, “die staat het ’n kontraktuele verpligting gehad om nie met die distrik in te meng totdat die verbandskuld afbetaal is nie.” (Miami Herald, met verwysing na prokureur Jake Schumer)

Bloomberg Tax het onlangs ook ‘n stuk hieroor geplaas, dit is geskryf deur prokureur Jacob Schumer. Daarin merk die skrywer op, “daar is ‘n baie meer basiese rede waarom Florida nie Reedy Creek kan ontbind nie – dit het kopers van effekte belowe dat dit nie sou nie.” So, hulle sal iets moet deurgee om hierdie situasie aan te spreek.

MagicKingdom

Schumer merk op dat die wetsontwerp wat RCID ontbind nie sê wat met sy skuld moet gebeur nie, maar ‘n ander standbeeld gee wel rigting. Volgens daardie standbeeld se bepalings sal die distrik die distrik se skuld opneem – dit sal veroorsaak dat Orange en Osceola county “opwaarts van $1 miljard se verbandskuld” sal absorbeer. (Bloomberg Belasting)

Volgens die Bloomberg Tax-stuk, “het die ontbinding van Reedy Creek sy vermoë om sy projek te verbeter en in stand te hou en sy verskillende heffings en belasting in te vorder ‘beperk’ en ‘verander’, en dus sou Florida sy belofte aan verbandhouers skend deur Reedy Creek te ontbind.”

Schumer merk ook op hoe die ontbinding van die RCID probleme kan veroorsaak ingevolge die kontrakteklousules wat in beide die Florida-grondwet en die Amerikaanse Grondwet bestaan. Hulle merk op: “Deur Reedy Creek op te los, die wetgewer het in wese die beloftes wat in die distrik se verbandaanbiedinge gemaak is, herskryf. In plaas van effekte wat deur ‘n spesiale distrik gerugsteun word met die mag om tot 30 meulens aan belasting te hef, sal die eiendomsbelastingeffekte gesamentlik gerugsteun word deur twee regerings wat net ‘n maksimum van 10 meule aan belasting kan genereer.” (Bloomberg Belasting)

Boom van die lewe

Wat die algehele situasie betref, is daar nog baie in die lug. Jerry Demmings, burgemeester van Orange County, Florida, het opgemerk: “Baie is op hierdie stadium onbepaald. Wat ek vir almal sê is, moenie paniekerig raak in hierdie tyd nie. Jy weet, kom ons wag op al die besonderhede, en ons sal maar moet sien hoe dit alles vanself uitskud.” (WESH 2 Nuus)

Burgemeester Demings het voorheen aangedui die ontbinding van die RCID kan druk die begrotings van die Oranje- en Osceola-provinsies. Ontleders het in werklikheid bespreek hoe die stroop van Disney World se krag inwoners en provinsies kan kos.

Grand Florida Oord

Maar Ron DeSantis, goewerneur van Florida, se kantoor het ‘n verklaring uitgereik wat aandui dat hy nie belastingverhogings aan plaaslike inwoners verwag as gevolg van hierdie wetsontwerp nie. Volgens sy kantoor, “In die nabye toekoms, ons sal bykomende wetgewing voorstel om bykomende spesiale distrikte te magtig op ‘n wyse wat deursigtigheid en ‘n gelyke speelveld ingevolge die wet verseker.” (WESH 2 Nuus)

Toring van Terreur

Volgens die RCID-webwerf sal die Raad van Toesighouers vir die RCID hul volgende vergadering op 27 April 2022 hou. Die aanlyn agenda blyk nie iets spesifiek tot die Wetsontwerp en die implikasies daarvan te lys nie, maar daar is lynitems vir ” ander besigheid” en meer.

©Reedy Creek

Ons sal voortgaan om meer inligting oor hierdie aangeleentheid dop te hou en jou te laat weet wat ons vind.

Klik hier om meer te wete te kom oor die situasie met Reedy Creek


Leave a Comment