Ethylene Gas Analysis & Heat Stress Treatment in Tomato Plants | Tools for Applied Food Science

Etileengasanalise en hittestresbehandeling in tamatieplante Etileengas word geproduseer as gevolg van stres, aangesien dit ‘n seinmolekule is wat betrokke is by stresreaksie deur plante. Gevolglik gebruik wetenskaplikes etileenmetings as een van die standaardprosedures om streseffekte in gewasse te monitor. ’n Span Japannese wetenskaplikes wat probeer het om ’n omgewingsvriendelike en laekoste-oplossing te vind deur hierdie … Read more