Ethylene Measurement & Rootstock Influence in Apple

Behalwe dat dit boomgroei en opbrengs van bomekultivars beïnvloed, beïnvloed onderstokke ook vrugterypheid in appels. Die eksperiment het ‘n klimaatpatroon gevind waar etileenproduksie, respirasietempo en suurstofverbruik ‘n hoogtepunt bereik het na 5-7 dae in vrugte wat van alle onderstokke geproduseer is. Die 17 onderstokke het beduidende verskille in die invloed van appels se opbrengs, rypwording … Read more