Building a ‘Kent’ Mango Firmness Model with NIR Spectroscopy | Tools for Applied Food Science

Bou ‘n ‘Kent’ Mango-vastheidsmodel met NIR-spektroskopie ‘n Toename in die invoer van mango’s na Europa maak dit nodig om akkurate en vinnige metodes te vind om rypheid te toets. Alhoewel dit subjektief is, is fermheid een van die oudste en mees intuïtiewe maniere om vrugterypheid te beoordeel. Opkomende werk met NIR-spektrometers kan hierdie subjektiewe proses … Read more